Historie: 2016

poster verbeterd

HERTBLOK

Hertblok vertèlt ’t verhaol van twieë breurs en heur zösters. Vader is pas gestorve.

As die heur aojerlik hoês aan ’t oetrume zeên kalle ze euver zichzelf, euver heur relaties, euver heure kinjertiêd en wie ’t is òm noê weeskindj te zeen.

De hoofdpersoeën is Felix. Hae woeënt door zien huwelik in ein gouwe koeëj.

Leon is eine sukssevolle sjriêver dae völ mote heet mèt minselik kontakt.

Mieke is 45 jaor en heure tiêd geit volledig op aan ’t verzörge van heure mins dae chronisch zeek is.

Els heet as noakomer ein hieël anger jeugd gehadj.

Veurâl Felix heet ’t  meulik. Hae vintj detter op ein doeëd peuntj in zien laeve is aangekome en neemtj ein rigoureus beslissing.

 

Dit is ein modern komedie die van alles in zich heet: slapstick, zanik, ònnuuëzele kâl en ingewikkeldje observaties. De kònst mètmake wie zwaor ’t sòms is òm volwasse te zeên en wie heerlijk òm dao aaf en toe aan te kònne òntsnappe. Effe gein verantjwoordelikhede, effe gein beslissinge.

Hoewaal dit allemaol nogal serieus euverkeumtj is “Hertblok” tonieël woeë-in auch te lache vèltj.

HERTBLOK
 
Hertblokvertèlt ’tverhaolvantwieëbreursenheurzöster. Vader ispas 
 
gestorve.
 
As die drie heur aojerlik hoês aan ’t oetrume zeên kalle ze euver zichzelf, euver 
 
heurrelaties,euverheurekinjertiêdenwie’t is òm noêweeskindjtezeen. 
 
De hoofdpersoeën is Felx (38 jaor) Hae woeënt door zien huwelik in ein gouwe 
 
koeëj.
 
Leon (36jaor)  iseinesuksevollesjriêverdaevölmoteheetmètminselik 
 
kontakt. Mieke is 45jaorenheuretiêdgeitvolledigopaan’t verzörge vanheure 
 
minsdaechronischzeekis.
 
Veurâl Felix heet ’t  meulik. Hae vintj detter op ein doeëd peuntj in zien laeve is 
 
aangekomeenneemtjeinrigoureusbeslissing.
 
Dit is ein modern komedie die van alles in zich heet: slapstick, zanik, ònnuuëzele 
 
kâl en ingewikkeldje observaties. De kònst mètmake wie zwaor ’t sòms is òm 
 
volwasse te zeên en wie heerlijk òm dao aaf en toe aan te kònne òntsnappe. Effe 
 
gein verantjwoordelikhede, effe gein beslissinge.
 
Hoewaal ditallemaolnogal serieus euverkeumtj is “Hertblok” tonieël woeë-in völ 
 

 

Bej de veurstelling is auch ein expositie van de aafgelaupe 30 joar toniel te bewonjere.

 

Groepsfoto_verkleind_cite

_DSC1522a1a2a3  

 

volhoudersjeugd affiche2016-page-001

De Bende van Ellende

Het is de laatste week van de zomervakantie, en de jeugd hangt wat rond op hun hangplek en verveeld zich.

De meiden, stoer, met als aanvoerster Robin, zij strijkt iedereen tegen de haren in.

De Ukken, klein maar dapper en nieuwsgierig.

De jongens ,Watjes, willen graag meiden versieren, maar weten niet hoe.

De nieuwelingen in het dorp, zij willen er graag bijhoren, of dit lukt?

Als de toekomst van hun hangplek in gevaar komt, moeten de groepjes noodgedwongen de handen in elkaar slaan. Hoe gaat dit aflopen?

Kortom een spannend, leuk verhaal,voor jong en oud,  weer geschreven en geregisseerd door Virginie Michiels.

 

Rens, Jasper, Stan, Yinthe, Laura, Tijn, Beau, Fleur, Kelly, Rianne, Isa en Cato hebben er zin in.

 

DSC_1814

DSC05178_DSC1600_DSC4620_DSC4633  

 

  

 

HERTBLOK
 
Hertblokvertèlt ’tverhaolvan twieëbreursenheurzöster. Vader is pas 
 
gestorve.
 
As die drie heur aojerlik hoês aan ’t oetrume zeên kalle ze euver zichzelf, euver 
 
heurrelaties,euverheurekinjertiêd enwie’t is òm noêweeskindjtezeen. 
 
De hoofdpersoeën is Felx (38 jaor) Hae woeënt door zien huwelik in ein gouwe 
 
koeëj.
 
Leon (36jaor)  iseinesuksevollesjriêverdaevöl moteheetmètminselik 
 
kontakt. Mieke is 45jaorenheuretiêdgeitvolledigopaan’t verzörge vanheure 
 
minsdaechronischzeekis.
 
Veurâl Felix heet ’t  meulik. Hae vintj detter op ein doeëd peuntj in zien laeve is 
 
aangekomeenneemtjeinrigoureusbeslissing.
 
Dit is ein modern komedie die van alles in zich heet: slapstick, zanik, ònnuuëzele 
 
kâl en ingewikkeldje observaties. De kònst mètmake wie zwaor ’t sòms is òm 
 
volwasse te zeên en wie heerlijk òm dao aaf en toe aan te kònne òntsnappe. Effe 
 
gein verantjwoordelikhede, effe gein beslissinge.
 
Hoewaal ditallemaolnogalserieuseuverkeumtjis “Hertblok” tonieël woeë-in völ 
 
telachevèltj.

poster verbeterd

HERTBLOK

Hertblok vertèlt ’t verhaol van twieë breurs en heur zösters. Vader is pas gestorve.

As die heur aojerlik hoês aan ’t oetrume zeên kalle ze euver zichzelf, euver heur relaties, euver heure kinjertiêd en wie ’t is òm noê weeskindj te zeen.

De hoofdpersoeën is Felix. Hae woeënt door zien huwelik in ein gouwe koeëj.

Leon is eine sukssevolle sjriêver dae völ mote heet mèt minselik kontakt.

Mieke is 45 jaor en heure tiêd geit volledig op aan ’t verzörge van heure mins dae chronisch zeek is.

Els heet as noakomer ein hieël anger jeugd gehadj.

Veurâl Felix heet ’t  meulik. Hae vintj detter op ein doeëd peuntj in zien laeve is aangekome en neemtj ein rigoureus beslissing.

 

Dit is ein modern komedie die van alles in zich heet: slapstick, zanik, ònnuuëzele kâl en ingewikkeldje observaties. De kònst mètmake wie zwaor ’t sòms is òm volwasse te zeên en wie heerlijk òm dao aaf en toe aan te kònne òntsnappe. Effe gein verantjwoordelikhede, effe gein beslissinge.

Hoewaal dit allemaol nogal serieus euverkeumtj is “Hertblok” tonieël woeë-in auch te lache vèltj.

 

Bej de veurstelling is auch ein expositie van de aafgelaupe 30 joar toniel te bewonjere.

 

Groepsfoto_verkleind_cite

_DSC1522a1a2a3   

 

HERTBLOK
 
Hertblokvertèlt ’tverhaolvan twieëbreursenheurzöster. Vader is pas 
 
gestorve.
 
As die drie heur aojerlik hoês aan ’t oetrume zeên kalle ze euver zichzelf, euver 
 
heurrelaties,euverheurekinjertiêd enwie’t is òm noêweeskindjtezeen. 
 
De hoofdpersoeën is Felx (38 jaor) Hae woeënt door zien huwelik in ein gouwe 
 
koeëj.
 
Leon (36jaor)  iseinesuksevollesjriêverdaevöl moteheetmètminselik 
 
kontakt. Mieke is 45jaorenheuretiêdgeitvolledigopaan’t verzörge vanheure 
 
minsdaechronischzeekis.
 
Veurâl Felix heet ’t  meulik. Hae vintj detter op ein doeëd peuntj in zien laeve is 
 
aangekomeenneemtjeinrigoureusbeslissing.
 
Dit is ein modern komedie die van alles in zich heet: slapstick, zanik, ònnuuëzele 
 
kâl en ingewikkeldje observaties. De kònst mètmake wie zwaor ’t sòms is òm 
 
volwasse te zeên en wie heerlijk òm dao aaf en toe aan te kònne òntsnappe. Effe 
 
gein verantjwoordelikhede, effe gein beslissinge.
 
Hoewaal ditallemaolnogalserieuseuverkeumtjis “Hertblok” tonieël woeë-in völ 
 
telachevèltj.